Επιλογή στελεχών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 721 του έργου με τίτλο «Δημιουργία Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα αγροδιατροφής και γαστρονομίας» (29/07/2020)
Οριστικά αποτελέσματα, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη συμβάσεων με 2 στελέχη διαχείρισης έργων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία» της Πράξης «Δημιουργία Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα του τομέα της αγροδιατροφής και της γαστρονομίας», η οποία υλοποιείται μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού του Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους ... περισσότερα

Προσωρινά αποτελέσματα, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη συμβάσεων με 2 στελέχη διαχείρισης έργων (14/04/2020)
Προσωρινά αποτελέσματα, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη συμβάσεων με 2 στελέχη διαχείρισης έργων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία» της Πράξης «Δημιουργία Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα του τομέα της αγροδιατροφής και της γαστρονομίας», η οποία υλοποιείται μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού του Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.   ..... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ