ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Εφαρμογή αντικαπνιστικού νόμου (από 16/10/2019)

Νέα υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου

25/11/2019 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της νέας υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των οργάνων, τη διαδικασία ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς στο συνημμένο ΦΕΚ Β’ 4177/15-11-2019.


DOWNLOADS