ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΓΕΜΗ/ΥΜΣ/ΜΗΤΡΩΟ / ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ψηφιακή υπογραφή: Μία σύγχρονη λύση για την επιχειρηματικότητα

Έκδοση στις επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων σε 4 απλά βήματα

02/10/2018 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Μια σύγχρονη λύση στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αυτή της απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής, ξεκινά να προσφέρει στις επιχειρήσεις-μέλη του το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Το βασικό πλεονέκτημα της απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής είναι πως μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση φορητών συσκευών (tablet, smartphones, ipad, iphone).  Ένας μοναδικός κωδικός που διασφαλίζει την αυθεντικότητα του αποστολέα και αποδεικνύει τη γνησιότητα εγγράφων/μηνυμάτων. Επιπλέον, έχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή με μεγαλύτερη όμως ασφάλεια γιατί είναι αδύνατον να πλαστογραφηθεί, είναι μοναδική και διαφορετική για κάθε έγγραφο. Μετά την ψηφιακή υπογραφή το περιεχόμενο του εγγράφου προστατεύεται, δεν τροποποιείται και αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη. 

Διαδικασία έκδοσης σε 4 απλά βήματα

  1. Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis (http://www.ermis.gov.gr/) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet και ηλεκτρονική επιλογή έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών.
  2. Μετάβαση στο Επιμελητήριο Κυκλάδων, για την υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης  Δήλωσης για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και την έγκριση του αιτήματος (http://apps.uhc.gr/digitalsignatures/).
  3. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω της πύλης Ermis.
  4. Χρήση απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής από οποιαδήποτε συσκευή τελικού χρήστη (smartphone, tablet, ipad, laptop, desktop).

Κόστος-διάρκεια

Η διάρκεια των ψηφιακών πιστοποιητικών και της υπηρεσίας/άδειας χρήσης της Ασφαλούς Διάταξης Υπογραφής θα είναι 5 έτη και το συνολικό κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων - μελών μας στην ενεργοποίηση της Ψηφιακής Υπογραφής τους, το Επιμελητήριο Κυκλάδων διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό για την απόκτηση και χρήση της άυλης ψηφιακής υπογραφής.

Επικοινωνία

Αγγελική Κασαλιά, τηλ. επικοινωνίας 2281082346 – Τμήμα Μητρώου (εσωτ. 132), e-mail: info@cycladescc.gr


DOWNLOADS