ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΑΡΧΕΙΟ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων για την Ενέργεια

Πρωτοβουλία από το Επιμελητήριο Κυκλάδων για οριστική και άμεση λύση των ενεργειακών προβλημάτων των μη διασυνδεδεμένων νήσων

17/11/2015 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Το Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει να αναλάβει πρωτοβουλία για την οριστική και άμεση λύση των ενεργειακών προβλημάτων των μη διασυνδεδεμένων νήσων (ΜΔΝ) με γνώμονα: 

  • την οικονομική ανάπτυξη των Κυκλάδων μέσω της ενεργής και ισότιμης συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών (τα κέρδη από τις επενδύσεις και την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες)
  • την διασφάλιση της προστασίας του Κυκλαδικού περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση  του γενικότερου συμφέροντος
  • τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους

Για την επίτευξη των παραπάνω, το Επιμελητήριο Κυκλάδων διερεύνησε την παγκόσμια αγορά και έχει εξασφαλίσει υλοποιήσιμη πρόταση (υψηλής τεχνολογίας Υβριδικοί Σταθμοί Διαμόρφωσης Δικτύου με χρήση σύγχρονων συσσωρευτών) προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες των ΜΔΝ και έχει καταρτίσει τις σχετικές μελέτες.

Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της εν λόγω πρότασης είναι προφανή. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

  • Απεξάρτηση του κόστους παραγωγής από την τιμή του πετρελαίου με παράλληλη μείωση των εκπομπών ρύπων.
  • Χρήση της πλεονάζουσας ενέργειας για άλλες κοινωφελείς δράσεις όπως φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αφαλατώσεις, ψύξη-θέρμανση δημοσίων κτιρίων κ.α.
  • Οικονομικά οφέλη της τοπικής κοινωνίας από την επένδυση.
  • Δημιουργία θέσεων εργασίας.
  • Τουριστική προβολή των νησιών σε διεθνές επίπεδο ως «Πράσινων» και δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης, εφόσον ακολουθήσουν και άλλες παράλληλες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.