ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΑΡΧΕΙΟ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / FIREMED

FIREMED - Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης των ΜΜΕ στον Ενεργειακό Τομέα, στην περιοχή της Μεσογείου

Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης των ΜΜΕ στον Ενεργειακό Τομέα, στην περιοχή της Μεσογείου

18/11/2015 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Έργο FIREMED - Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης των ΜΜΕ στον Ενεργειακό Τομέα, στην περιοχή της Μεσογείου

 

Παρουσίαση

Ο βασικός στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι προώθηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, προς υποστήριξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ενεργειακό τομέα, στις περιοχές της Μεσογείου, μέσα από μια πρωτοβουλία διάρκειας 26 μηνών, συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος MED.

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου θεωρούνται ως ένα στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο για την ανάπτυξη της περιοχής, λόγω της αφθονίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας που προέρχεται από βιομηχανικούς τομείς και την αστική ανάπτυξη. Ο σύνδεσμος μεταξύ των ΜΜΕ στον τομέα της ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης είναι σαφής σε όλους τους φορείς που εργάζονται για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Μεσογείου.

Ο στόχος του έργου είναι να προσεγγίσει τόσο τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, όσο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης των ΜΜΕ στον τομέα της ενέργειας, προτείνοντας καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα προς ένταξη στα σχέδια τοπικής ανάπτυξης, καινοτόμων υπηρεσιών και τρόπους  βελτίωσης της αντιστοίχισης μεταξύ των ΜΜΕ που αναζητούν χρηματοοικονομικά μέσα και των επενδυτών. Το έργο θα εξετάσει την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της χρηματοδότησης, σε πολλές χώρες, καθώς και την ανάγκη να εξισορροπηθεί η δημόσια υποστήριξη του τομέα της Ενέργειας, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων.

Το έργο FIREMED θα προσεγγίσει τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης και εκείνων που παρέχουν βοήθεια στις ΜΜΕ στον τομέα της ενέργειας. Για τις πρώτες, το έργο θα επεξεργαστεί καινοτόμα μοντέλα των χρηματοδοτικών μέσων που πρόκειται να εισαχθούν στα αναπτυξιακά τους σχέδια Τοπικής με βάση τα νέα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία καταρτίζονται σε επίπεδο ΕΕ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Για τις δεύτερες, το Έργο  FIREMED θα παρακινήσει αφενός ένα υψηλό επίπεδο προσοχής, χάρη στις ειδικές υπηρεσίες και τα μέσα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου, αφετέρου προς την αύξηση του ενδιαφέροντος για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές και στην ενεργειακή απόδοση.

Τα χρηματοδοτικά σχήματα που θα αναπτυχθούν από το έργο και θα μεταφερθούν μέσω μελετών σκοπιμότητας στα αναπτυξιακά σχέδια και οι υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν, εστιασμένες τόσο στους οικονομικούς φορείς όσο και στις ΜΜΕ στον τομέα της Ενέργειας θα αποτελέσουν ένα συνολικό μοντέλο που θα εκπονηθεί από τους εταίρους του έργου FIREMED, για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Μεσογείου. Το έργο καλύπτει τις περιοχές των 11 περιφερειών του προγράμματος Med (Βένετο, Λομβαρδία, Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, Rhone-Alpes, Ανδαλουσία, Καταλονία, Βαλένθια, Πελοπόννησο, Νότιο Αιγαίο, Κύπρος, Istria) από 7 χώρες (6 της Συνθήκης ΕΕ και 1 IPA): Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος, Σλοβενία ​​και Κροατία.

 

Περισσότερα για τις υπηρεσίες του έργου FIREMED:

Α. ALERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Web-based εργαλείο για τη στήριξη των ΜΜΕ στην έρευνα των ευκαιριών χρηματοδότησης από την ΕΕ, που μπορεί να ταιριάζουν με τις ανάγκες τους.

B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Τεχνική βοήθεια προς τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ενέργειας,  για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου τους, σε συνάφεια με τις απαιτήσεις των φορέων χρηματοδότησης.

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Τεχνική Βοήθεια για την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, από ΜΜΕ με προσανατολισμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και της ενεργειακής απόδοσης (EE).

Δ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ  
Υπηρεσία που απευθύνεται σε επενδυτές με ενδιαφέρον στις ΜΜΕ του Ενεργειακού Τομέα των ΜΜΕ. Η βοήθεια συνίσταται στην παροχή λεπτομερούς πληροφόρησης, σχετικά με τον ενεργειακό τομέα: χαρακτηριστικά, ανάγκες και εμπόδια που επηρεάζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, οι τύποι της χρηματοδότησης που μπορούν να προσαρμόζονται καλύτερα στις ΜΜΕ ή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κερδοφορία του συγκεκριμένου τομέα.

Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ

Δραστηριότητες για την αντιστοίχιση μεταξύ ΜΜΕ και χρηματοοικονομικών φορέων / επενδυτών. Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλες τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, ιδιαίτερα νεοσύστατες επιχειρήσεις και καθιερωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΑΠΕ και Ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.firemed-project.eu/

FireMed2_F6545.jpg firemed_F24634.jpg


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ