Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Go_Brand (13/05/2019)
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Go_Brand, με τίτλο «Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή» και κωδικό 5028234, του Ε.Π. INTERREG V-A, Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», προβλέπεται η δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία γραφείου, που θα εξυπηρετεί στις ανάγκες και σκοπούς του έργου ... περισσότερα

Κοινές δράσεις προβολής -προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου Go Brand (10/05/2019)
Επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά ο σημαντικός ρόλος των συνεργασιών στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και στην προσέγγιση νέων αγορών. Μέσα από ενιαίο περίπτερο στη διεθνή έκθεση τροφίμων TUTTOFOOD, που έλαβε χώρα από τις 6 έως τις 9 Μαΐου στο Μιλάνο της Ιταλίας, εκπρόσωποι των δικαιούχων της Πράξης με το ακρωνύμιο GoBrand και επιχειρήσεων από τους 10 συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) προέβαλαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ