Πρόσκληση συμμετοχής σε εξειδικευμένο σεμινάριο (03/09/2019)
Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Κυκλάδων, προσκαλεί να συμμετάσχετε σε εξειδικευμένο σεμινάριο, που θα υλοποιηθεί εντός του διαστήματος Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί ΔΩΡΕΑΝ στο πλαίσιο της Πράξης Go_Brand “Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή” ... περισσότερα


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Go_Brand (13/05/2019)
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Go_Brand, με τίτλο «Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή» και κωδικό 5028234, του Ε.Π. INTERREG V-A, Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», προβλέπεται η δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία γραφείου, που θα εξυπηρετεί στις ανάγκες και σκοπούς του έργου ... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ