ΚΑΪΡΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΝΔΡΟΣ (ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ)

Satelite Map

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Καϊρειος Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το 1987 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί το μοναδικό πνευματικό ίδρυμα της Άνδρου. Εμπνευστής και δημιουργός της ο ιστορικός Δημήτριος Ι. Πολέμης. Στεγάζεται σε νεοκλασικό κτήριο που δωρίθηκε στην Καϊρειο Βιβλιοθήκη από την οικογένεια Καμπάνη. Διοικείται από πενταμελές Συμβούλιο με πρόεδρο τον Λεωνίδα Γ. Καμπάνη. Για να λειτουργήσει στηρίζεται στην συμπαράσταση των φίλων της, στις κατά καιρούς χορηγίες ιδρυμάτων.  

Σήμερα η Βιβλιοθήκη κατέχει περί τους 60.000 τόμους εντύπων (πολλά από τα οποία είναι παλιές, δυσεύρετες εκδόσεις), χειρόγραφα, εκτενέστατο αρχείο που είναι αξιοποιημένο και περιλαμβάνει άνω των 1000 φακέλων πέρα από άλλα ειδικά ογκώδη αρχεία όπως της ναυτιλίας της Άνδρου και των ειρηνοδικείων της (τα οποία απέκτησε κατόπιν εντολής του Υπουργείου Δικαιοσύνης), πολλά έργα τέχνης (εικόνες – μεταξύ αυτών μια του Εμμανουήλ Τζάνε εξαιρετικής τέχνης, - πίνακες, συλλογή αρχαίων αγγείων και αγαλματιδίων κ.τ.λ.), αντικείμενα ιστορικής αξίας και αντικείμενα του λαϊκού πολιτισμού. Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί δανειστικό τμήμα και τμήμα με παιδικά βιβλία.

Η Καϊρειος Βιβλιοθήκη έχει συγκροτήσει πλήρως εξοπλισμένο σύγχρονο εργαστήριο βιβλιοδεσίας και συντηρήσεων. Στο εργαστήριο οργανώθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια βιβλιοδεσίας, συντηρήσεως παλαιών βιβλίων και εγγράφων καθώς και συντηρήσεως και καταγραφής λαογραφικών αντικειμένων. Στα σεμινάρια αυτά, συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, έχουν εκπαιδευθεί άνω των 100 νέοι της Άνδρου, μεταξύ αυτών και άτομα με ειδικές ανάγκες και κατά καιρούς φιλοξενούνται νέοι και από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εμπειρία στη βιβλιοδεσία και στις αποκαταστάσεις παλαιών βιβλίων και χαρτιού.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ: Το 2002 η Καϊρειος Βιβλιοθήκη απέκτησε και άλλο νεοκλασικό κτίριο ευγενική δωρεά της Μίνας Ν. Γκούμα. Το κτήριο είχε άμεση ανάγκη εκτεταμένων επισκευών που έχουν πλέον ολοκληρωθεί.  

 • 17 Ιουλίου 2002: Εγκαίνια του κτιρίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου. Ο Πρόεδρος είχε ειδικώς προσκληθεί από την Βιβλιοθήκη για να εγκαινιάσει επίσης και την Έκθεση Παλαιών Χαρτών της Άνδρου και των Κυκλάδων. Η Έκθεση, περιελάβανε έργα της συλλογής της κ. Μαργαρίτας Σαμούρκα αλλά και άλλων συλλεκτών. Η έκθεση και ο κατάλογος πραγματοποιήθηκαν με την χορηγία του Κληροδοτήματος Μωραϊτη σημείωσαν πρωτοφανή επιτυχία.
 • Καλοκαίρι 2005: Έκθεση «Παραδοσιακά κτίρια νέες χρήσεις».
 • Καλοκαίρι 2006: Έκθεση χαρακτικής με θέμα «Θάλασσα» σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών. Η έκθεση απέσπασε πολύ θετικά σχόλια για το υψηλό επίπεδο των νέων έργων.
 • Καλοκαίρι 2007: Έκθεση παλαιών κάρτ-ποστάλ της Άνδρου και έκδοση του αντίστοιχου λευκώματος. Η έκθεση και το λεύκωμα πραγματοποιήθηκαν με την αποκλειστική χορηγία της Εθνικής Τράπεζας.
 • Ας σημειωθεί, τέλος, ότι η Καϊρειος Βιβλιοθήκη κατά τον Δεκέμβριο του 1998 βραβεύτηκε με το αργυρό μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών για το έργο της το οποίο «πλείστα εις την της νήσου ταύτης κατ’ επιστήμην τε και παιδείαν μελέτην συμβάλλεται». 

 • 17 Ιουλίου 2002: Εγκαίνια του κτιρίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου. Ο Πρόεδρος είχε ειδικώς προσκληθεί από την Βιβλιοθήκη για να εγκαινιάσει επίσης και την Έκθεση Παλαιών Χαρτών της Άνδρου και των Κυκλάδων. Η Έκθεση, περιελάβανε έργα της συλλογής της κ. Μαργαρίτας Σαμούρκα αλλά και άλλων συλλεκτών. Η έκθεση και ο κατάλογος πραγματοποιήθηκαν με την χορηγία του Κληροδοτήματος Μωραϊτη σημείωσαν πρωτοφανή επιτυχία.
 • Καλοκαίρι 2005: Έκθεση «Παραδοσιακά κτίρια νέες χρήσεις».
 • Καλοκαίρι 2006: Έκθεση χαρακτικής με θέμα «Θάλασσα» σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών. Η έκθεση απέσπασε πολύ θετικά σχόλια για το υψηλό επίπεδο των νέων έργων.
 • Καλοκαίρι 2007: Έκθεση παλαιών κάρτ-ποστάλ της Άνδρου και έκδοση του αντίστοιχου λευκώματος. Η έκθεση και το λεύκωμα πραγματοποιήθηκαν με την αποκλειστική χορηγία της Εθνικής Τράπεζας.
 • Ας σημειωθεί, τέλος, ότι η Καϊρειος Βιβλιοθήκη κατά τον Δεκέμβριο του 1998 βραβεύτηκε με το αργυρό μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών για το έργο της το οποίο «πλείστα εις την της νήσου ταύτης κατ’ επιστήμην τε και παιδείαν μελέτην συμβάλλεται». 

 

 • 17 Ιουλίου 2002: Εγκαίνια του κτιρίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου. Ο Πρόεδρος είχε ειδικώς προσκληθεί από την Βιβλιοθήκη για να εγκαινιάσει επίσης και την Έκθεση Παλαιών Χαρτών της Άνδρου και των Κυκλάδων. Η Έκθεση, περιελάβανε έργα της συλλογής της κ. Μαργαρίτας Σαμούρκα αλλά και άλλων συλλεκτών. Η έκθεση και ο κατάλογος πραγματοποιήθηκαν με την χορηγία του Κληροδοτήματος Μωραϊτη σημείωσαν πρωτοφανή επιτυχία.
 • Καλοκαίρι 2005: Έκθεση «Παραδοσιακά κτίρια νέες χρήσεις».
 • Καλοκαίρι 2006: Έκθεση χαρακτικής με θέμα «Θάλασσα» σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών. Η έκθεση απέσπασε πολύ θετικά σχόλια για το υψηλό επίπεδο των νέων έργων.
 • Καλοκαίρι 2007: Έκθεση παλαιών κάρτ-ποστάλ της Άνδρου και έκδοση του αντίστοιχου λευκώματος. Η έκθεση και το λεύκωμα πραγματοποιήθηκαν με την αποκλειστική χορηγία της Εθνικής Τράπεζας.
 • Ας σημειωθεί, τέλος, ότι η Καϊρειος Βιβλιοθήκη κατά τον Δεκέμβριο του 1998 βραβεύτηκε με το αργυρό μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών για το έργο της το οποίο «πλείστα εις την της νήσου ταύτης κατ’ επιστήμην τε και παιδείαν μελέτην συμβάλλεται». 
 • 17 Ιουλίου 2002: Εγκαίνια του κτιρίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου. Ο Πρόεδρος είχε ειδικώς προσκληθεί από την Βιβλιοθήκη για να εγκαινιάσει επίσης και την Έκθεση Παλαιών Χαρτών της Άνδρου και των Κυκλάδων. Η Έκθεση, περιελάβανε έργα της συλλογής της κ. Μαργαρίτας Σαμούρκα αλλά και άλλων συλλεκτών. Η έκθεση και ο κατάλογος πραγματοποιήθηκαν με την χορηγία του Κληροδοτήματος Μωραϊτη σημείωσαν πρωτοφανή επιτυχία.
 • Καλοκαίρι 2005: Έκθεση «Παραδοσιακά κτίρια νέες χρήσεις».
 • Καλοκαίρι 2006: Έκθεση χαρακτικής με θέμα «Θάλασσα» σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών. Η έκθεση απέσπασε πολύ θετικά σχόλια για το υψηλό επίπεδο των νέων έργων.
 • Καλοκαίρι 2007: Έκθεση παλαιών κάρτ-ποστάλ της Άνδρου και έκδοση του αντίστοιχου λευκώματος. Η έκθεση και το λεύκωμα πραγματοποιήθηκαν με την αποκλειστική χορηγία της Εθνικής Τράπεζας.
 • Ας σημειωθεί, τέλος, ότι η Καϊρειος Βιβλιοθήκη κατά τον Δεκέμβριο του 1998 βραβεύτηκε με το αργυρό μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών για το έργο της το οποίο «πλείστα εις την της νήσου ταύτης κατ’ επιστήμην τε και παιδείαν μελέτην συμβάλλεται». 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΤο 1992 οργάνωσε το Α’ Κυκλαδολογικό Συνέδριο με 80 επιστημονικές ανακοινώσεις, εκείνες από τις οποίες αναφέρονται στην Άνδρο τις εξέδωσε σε τόμο (Ανδριακά Χρονικά 21). Το 1993 σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/ ΚΝΕ οργάνωσε Συμπόσιο για την ιστορία της ξυλοναυπηγικής. Τον Νοέμβριο του 1994 εξετέλεσαι με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα «Μ’ ένα βιβλίο πετάω» του Υπουργείου Πολιτισμού και κατά καιρούς εκτελεί διάφορα προγράμματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα που έχουν μεγάλη απήχηση ιδίως στους νέους. Τον Σεπτέμβριο του 1999 η Καϊρειος Βιβλιοθήκη οργάνωσε Συμπόσιο επ’ ευκαιρία της συμπληρώσεως 200 ετών από την γέννηση της πρωτοπόρου λογίας Ευανθίας Καϊρή. Έγιναν επτά σχετικές ανακοινώσεις κυρίως από καθηγητές Πανεπιστημίων οι οποίες γρήγορα δημοσιεύθηκαν σε τόμο (Ανδριακά Χρονικά,31). Κατά τα έτη 1998, 1999, 2000 και 2001, η Βιβλιοθήκη έφερε στην Άνδρο το Elysium String Quartet και την Opera Aegean της Νέας Υόρκης, οι συναυλίες του οποίου σημείωσαν εξαιρετική επιτυχία. Τον Φεβρουάριο 2006 έγινε παρουσίαση των 11 τόμων της Αλληλογραφίας Θεοφίλου Καϊρή, επιμέλεια Δημητρίου ι. Πολέμη, στην Αρχαιολογική Εταιρεία στην Αθήνα. 

Τον Αύγουστο του 2006 οργάνωσε επιστημονική συνάντηση εις μνήμην Δημητρίου ι. Πολέμη. Έλαβαν μέρος οι: Αικατερίνη Κουμαριανού, Λουκία Δρούλια και οι άλλου διακεκριμένοι επιστήμονες. Έγινε παρουσίαση του τόμου που περιείχε τις ανακοινώσεις που έγιναν στην Αρχαιολογική Εταιρεία.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η Βιβλιοθήκη έχει εκδώσει περί τις 50 επιστημονικές πραγματείες. Μία από τις εκδόσεις Τα ιστιοφόρα της Άνδρου, έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών (1992). Σημαντικός αριθμός άλλων μελετών ευρίσκεται υπό ετοιμασία. Όλες οι έρευνες που έχει κάνει η Βιβλιοθήκη θα καταλήξουν σε δημοσιεύσεις.

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατηγορία δραστηριότητας
Επισκέψιμοι χώροι

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διάστημα λειτουργίας
Ετήσιο
  Επωνυμία:
ΚΑΪΡΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Ειρήνη Δάμπαση
  Διεύθυνση
Χώρα
  Τ.Κ.
84500
  Πόλη
ΑΝΔΡΟΣ (ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ)
  Τηλέφωνο
2282022262
  Fax
2282024504
  E-mail
kaireios@otenet.gr
*: Υποχρεωτικό πεδίο

Η ευθύνη για το περιεχόμενο των καταχωρήσεων - εταιρικών παρουσιάσεων των μελών του Portal - βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον κάθε επιχειρηματία ή τον υπεύθυνο της επιχείρησης και σε καμία περίπτωση τους φορείς υλοποίησης και λειτουργίας.