TINA STUDIOS & APARTMENTS

MILOS (亚达曼塔斯)

Satelite Map
  公司名称:
TINA STUDIOS & APARTMENTS - NIKOLAOS GEORGIOU PAPACHRISTODOULOU
  联系人
NIKOLAOS GEORGIOU PAPACHRISTODOULOU
  地址
ADAMANTAS
  邮政编码
84800
  城市
MILOS (亚达曼塔斯)
  电话号码
+30 2287022461
  手机号码
+30 6987151620
  Fax
+30 2287023111
  E-mail
tinastudios1@gmail.com
*: 必须填写

请在住宿预定专属系统进行在线预定,基克拉泽斯群岛商会门户网不提供预定服务。任何与在线预定相关的价格目录、预定过程及电子支付皆不属于基克拉泽斯群岛商会责任范围之内。