Hermes rent a car

(卡塔波拉)

Satelite Map

特色

服务
汽车出租 ,  电单车出租
  公司名称:
Hermes rent a car - S.NOMIKOU-E.NOMIKOS O.E
  联系人
NOMIKOU SOFIA - NOMIKOS ELEFTHERIOS
  地址
KATAPOLA
  邮政编码
84008
  城市
(卡塔波拉)
  电话号码
+30 2285072065
  手机号码
+30 6984219361
  Fax
+30 2285071494
  E-mail
info@hermesrental.gr
 
*: 必须填写

各公司所提供的报告及介绍信息皆由该公司持有者或管理人全权负责。