DAFNI'S STUDIO

(库福尼夏群岛)

Satelite Map

一般酒店住宿

住宿分类

服务

客户往返于港口和机场

住宿房设施

电吹风
阳台
咖啡机
冰箱
空调
电视机
厨房设施
  公司名称:
DAFNI'S STUDIO - DAFNI MICHAIL MICHALOPOULOU
  联系人
DAFNI MICHAIL MICHALOPOULOU
  地址
KOUFONISIA
  邮政编码
84300
  城市
(库福尼夏群岛)
  电话号码
+30 2285074020, +30 2105620982
  手机号码
+30 6977294304
  Fax
+30 2285071546
  E-mail
info@dafniskoufonisia.com
*: 必须填写

请在住宿预定专属系统进行在线预定,基克拉泽斯群岛商会门户网不提供预定服务。任何与在线预定相关的价格目录、预定过程及电子支付皆不属于基克拉泽斯群岛商会责任范围之内。