ANASTASIA

SERIFOS (利瓦迪)

Satelite Map

住宿房设施

阳台
冰箱
空调
电视机
厨房设施
  公司名称:
ANASTASIA - GEORGIOS CHRISTOU GERONTINIS
  联系人
GEORGIOS CHRISTOU GERONTINIS
  地址
LEIVADI
  邮政编码
84005
  城市
SERIFOS (利瓦迪)
  电话号码
+30 2281051247
  手机号码
+30 6980167134
  Fax
+30 2281051247
  E-mail
info@anastasiaserifos.gr
*: 必须填写

请在住宿预定专属系统进行在线预定,基克拉泽斯群岛商会门户网不提供预定服务。任何与在线预定相关的价格目录、预定过程及电子支付皆不属于基克拉泽斯群岛商会责任范围之内。