Πάσχα στην Πάρο, Αναπαραστάσεις στη Μάρπησσα την Μεγάλη Παρασκευή

Πάσχα στην Πάρο. Ημερομηνία Πάσχα 2011: 24 Απριλίου 2011. Πασχαλινό έθιμο: Αναπαραστάσεις στη Μάρπησσα την Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου 2011

Δείτε επίσης στην ίδια κατηγορία