PANSION ASIMINA

MYKONOS (米科诺斯)

Satelite Map
  公司名称:
PANSION ASIMINA - ASIMINA SPYRIDONOS MOUNTRAKI
  联系人
ASIMINA SPYRIDONOS MOUNTRAKI
  地址
TOURLOS
  邮政编码
84600
  城市
MYKONOS (米科诺斯)
  电话号码
+30 2289026916
  手机号码
+30 6973774303
  E-mail
mountrakisem@gmail.com
*: 必须填写

请在住宿预定专属系统进行在线预定,基克拉泽斯群岛商会门户网不提供预定服务。任何与在线预定相关的价格目录、预定过程及电子支付皆不属于基克拉泽斯群岛商会责任范围之内。