ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ2286041285
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ2286027180
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ2286041222
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ2286041530
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ2286041249
ΤΑΞΙ (ΕΝΑ ΜΟΝΟ)6944693957
ΚΤΕΛ (ΔΥΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ)6944906158
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ2286041299