ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Επικαιροποιημένος Οδηγός Υλοποίησης Έργων των Δικαιούχων του Προγράμματος «Ενίσχυση ΜμΕ, ΠΕΠ ΕΣΠΑ, 2007 - 2013»

4η Έκδοση Απρίλιος 2014

10/04/2014 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου σας, πέραν του Οδηγού Προγράμματος και Οδηγού Υλοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας όλες τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, καθώς και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ή θα εκδίδονται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας.

Δείτε εδώ τον Επικαιροποιημένο Οδηγό Υλοποίησης του Προγράμματος (4η Έκδοση Απρίλιος 2014)


DOWNLOADS