ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Αναβολή της δεύτερης περιόδου υποβολής προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και τροποποίηση του οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

Αναβολή 2ου κύκλου του προγράμματος «Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα και τροποποίηση του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

05/06/2012 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Με την Απόφαση αριθμ. 4894/586 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1607/2012, αποφασίστηκε η αναβολή της προγραμματισμένης για την 7η Μαΐου έναρξη υποβολής του 2ου κύκλου προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» για το έτος 2012, για το Φθινόπωρο του 2012. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων για το 2012 αναμένεται να καθοριστεί με νεότερη απόφασή.

Επίσης, με την Απόφαση αριθμ. 4891/583 που δημοσιεύθηκε στο ίδιο ΦΕΚ, αποφασίστηκε η τροποποίηση - συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες».


DOWNLOADS