ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Παράταση Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης «digi-lodge»

Η μέγιστη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους

28/04/2011 πηγή: 21/4/2011, Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ


Την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης digi-lodge ανακοίνωσε η «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ».

Ειδικότερα, η μέγιστη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν, ορίζεται σε δεκαοκτώ  (18) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους και ισχύει κατά παρέκκλιση κάθε προηγούμενης δηλωθείσας διάρκειας, κατά την υποβολή ή έγκριση του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου. Η εν λόγω χρονική διάρκεια υλοποίησης δεν δύναται να παραταθεί περαιτέρω για κανένα λόγο.

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων θα πρέπει να συμβουλεύονται τα επικαιροποιημένα τεύχη των Οδηγών της Δράσης καθώς και τις προθεσμίες υλοποίησης και ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ολοκλήρωσης, ως αυτές εμφανίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης.


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ