ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ με τρεις βασικούς στόχους ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότητα των πόρων στο 15% το 2010

Αποκέντρωση, απλοποίηση και αποτελεσματικότητα οι τρεις βασικοί στόχοι για να αυξηθεί η απορροφητικότητα των πόρων στο 15% το 2010 του διαχειριστικού πλαισίου του ΕΣΠΑ 2007-2013

05/07/2010 πηγή: www.in.gr


logo_espa120x60_F3896.jpg 
Τρεις βασικούς στόχους, την αποκέντρωση, την απλοποίηση και την αποτελεσματικότητα, προκειμένου να αυξηθεί η απορροφητικότητα των πόρων στο 15% το 2010, θα εξυπηρετεί η αναθεώρηση του διαχειριστικού πλαισίου του ΕΣΠΑ 2007-2013 (νόμος 3614/2007), που προωθείται τις επόμενες εβδομάδες προς ψήφιση από τη Βουλή.

Όπως ανέφεραν σε συνέντευξη Τύπου η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη και ο υφυπουργός Σταύρος Αρναουτάκης, εντάσσονται παράλληλα στο ΕΣΠΑ τρία νέα ειδικά προγράμματα (Πολιτισμός, Τουρισμός, Υγεία) με την ανάλογη ανακατανομή των υπαρχόντων πόρων. Επίσης, εισάγεται η έννοια της Επιχειρησιακής Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ ΥΠΟΙΑΝ, άλλων υπουργείων και περιφερειών της χώρας, που θα υπογραφεί εντός του Μαρτίου, ώστε αμέσως μετά να αποδεσμευθούν οι διαθέσιμοι πόροι προς τα υπουργεία και τις περιφέρειες. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αποκέντρωσης, εκτός της Επιχειρησιακής Προγραμματικής Συμφωνίας, εισάγεται και η έκθεση προόδου σε διμηνιαία βάση για τα έργα σε κάθε περιφέρεια και η ανακατανομή πόρων σε περίπτωση καθυστερήσεων.

Στο πλαίσιο της απλοποίησης στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες, καταργούνται οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Περιφερειών, ο ΝΟΜΟΣ ΑΕ και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΥΠΟΙΑΝ.
Καταργείται η υποχρεωτική εφαρμογή του δεύτερου βαθμού πιστοποίησης της επάρκειας των δικαιούχων με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ και καθίσταται προαιρετικό το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429. Καταργείται, επίσης, η διαδικασία διατύπωσης γνώμης πριν από την ένταξη για πράξεις προϋπολογισμού έως 50 εκατ. ευρώ (σήμερα ισχύει για πράξεις άνω των 5 εκατ. ευρώ για έργα ΕΤΠΑ και 2 εκατ. ευρώ για το ΕΚΤ).

Επίσης, εισάγεται η έννοια της Επιχειρησιακής Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ ΥΠΟΙΑΝ, άλλων υπουργείων και περιφερειών της χώρας, που θα υπογραφεί εντός του Μαρτίου, ώστε αμέσως μετά να αποδεσμευθούν οι διαθέσιμοι πόροι προς τα υπουργεία και τις περιφέρειες. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αποκέντρωσης, εκτός της Επιχειρησιακής Προγραμματικής Συμφωνίας, εισάγεται και η έκθεση προόδου σε διμηνιαία βάση για τα έργα σε κάθε περιφέρεια και η ανακατανομή πόρων σε περίπτωση καθυστερήσεων.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότητας, οι πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θα διατίθενται κατά προτεραιότητα στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, θα δίδεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να επικαιροποιούν και μόνες τους τις μελέτες, επιταχύνονται οι διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και καταργούνται οι περιορισμοί για προκήρυξη και υποβολή προτάσεων έργου χαμηλού προϋπολογισμού.

Η υπουργός ανακοίνωσε, εξάλλου, ότι κάθε μήνα θα εγκρίνονται περίπου 800- 900 εκατ. ευρώ για έργα και δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων, καθώς στόχος είναι να υπάρξουν εντός του 2010 εντάξεις έργων ύψους 10,3 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του ΠΔΕ. Αναφερόμενη στην έως τώρα πορεία του ΠΔΕ, η υπουργός είπε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 11η Φεβρουαρίου 2010 έχουν εγκριθεί και υπογραφεί από το ΥΠΟΙΑΝ χρηματοδοτήσεις ύψους 2,289 δισ. ευρώ (μόνο τις τελευταίες 40 ημέρες υπογράφηκαν εγκρίσεις χρηματοδότησης ύψους 1,5 δισ. ευρώ).

Πάνω από το 80% από αυτούς τους πόρους (1,8 δισ. ευρώ) έχουν διοχετευθεί στην περιφέρεια και πάνω από το 25% (570 εκατ. ευρώ) σε άμεσες επιχορηγήσεις προς επιχειρήσεις (240 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 228 εκατ. ευρώ για τον επενδυτικό νόμο, 52 εκατ. ευρώ για το ΤΕΜΠΜΕ και 50 εκατ. ευρώ για άλλες δράσεις).

Επίσης, από το σύνολο των 2,289 δισ. ευρώ, τα 1,638 δισ. ευρώ αφορούν σε εγκρίσεις για συγχρηματοδοτούμενα έργα και τα υπόλοιπα 651,51 εκατ. ευρώ για το εθνικό σκέλος. Όσον αφορά στον προγραμματισμό των αναπτυξιακών δράσεων έως το τέλος του α' εξαμήνου περιλαμβάνονται:

 • Η ολοκλήρωση έως τέλος Φεβρουαρίου της αξιολόγησης του προγράμματος ελευθέρων επαγγελματιών ύψους 70 εκατ. Ευρώ
 • Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προγραμμάτων νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας ύψους 70 εκατ. Ευρώ
 • Η ολοκλήρωση στα τέλη Απριλίου της αξιολόγησης της πρώτης φάσης του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 500 εκατ. ευρώ
  Η δημοσίευση έως τον Μάρτιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους περίπου 200 εκατ. Ευρώ
 • Η προκήρυξη εντός του Μαρτίου δύο προγραμμάτων για την πράσινη επιχειρηματικότητα συνολικού ύψους 60 εκατ. Ευρώ
 • Η προώθηση του σχεδιασμού συνολικών δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (με κλαδική στόχευση) και η ενίσχυση των επιχειρήσεων έντασης γνώσης, έρευνας και καινοτομίας με μικτή χρηματοδότηση από εθνικούς και άλλους πόρους
 • Η αναμόρφωση του επενδυτικού νόμου (η δημόσια διαβούλευση θα διεξαχθεί από 15 Μαρτίου έως 9 Απριλίου και το σχέδιο νόμου θα εισαχθεί στη Βουλή τον Μάιο).

Έως ότου αρχίσει να «τρέχει» ο νέος νόμος, θα γίνει η σταδιακή αξιολόγηση των αιτήσεων ένταξης στον προϋπάρχοντα νόμο άνω των 4.000 επενδυτικών σχεδίων και θα αποπληρωθούν έως το τέλος του α΄εξαμήνου εφέτος οι οφειλές προς τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί.

 • Ο σχεδιασμός νέων προγραμμάτων για το ΤΕΜΠΜΕ και η επέκταση σε επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα
 • Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω ΕΣΠΑ, ΤΕΜΠΜΕ και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
 • Ενεργοποίηση πόρων 100 εκατ. ευρώ από το χρηματοδοτικό εργαλείο «Jeremie» το επόμενο δίμηνο, και προώθηση του χρηματοδοτικού εργαλείου «Jessica» περιβαλλοντικές δράσεις, αστικές αναπλάσεις, κ.λπ.) έως τον Ιούνιο
 • Η προώθηση του σχεδίου νόμου για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών ίδρυσης (το σχέδιο νόμου στη Βουλή τον Μάρτιο-Απρίλιο), αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων (το σχέδιο νόμου έως τον Ιούνιο)
 • Η δημιουργία του Ελληνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (το σχέδιο νόμου έως τον Ιούνιο)
 • Η αναβάθμιση και δημιουργία νέων Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ).

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, η υπουργός και ο υφυπουργός ανέφεραν ότι:

 • Μελετάται η επαναφορά του νόμου για τις απαλλοτριώσεις που ίσχυσε για τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων, προκειμένου να επιταχυνθούν τα επενδυτικά σχέδια, ενώ θα καταβάλλεται από το ΠΔΕ το ποσό άνω του 10% (σημειώνεται ότι το 10% καταβάλλεται από την ΕΕ).
 • Υπάρχει κατάλογος επενδυτικών προτάσεων από το εξωτερικό μέσω του «Invest in Greece» (πρώην ΕΛΚΕ) και των ελληνικών πρεσβειών (ύψους 800 εκατ. - 1 δισ. ευρώ για κάθε πρόταση), που μεταξύ άλλων αφορούν θεματικά πάρκα, τουριστικές υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


DOWNLOADS
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ