ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενέργειες κατάρτισης επιχειρήσεων για την υποχρέωση εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σας ενημερώνει για όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τα Μητρώα ΕΜΠΑ και ΗΜΑ

09/07/2019 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Το Επιμελητήριο Κυκλάδων κοινοποιεί στα μέλη του το ειδικό ενημερωτικό έντυπο που δημιούργησε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων σε συνεργασία με το ΣΕΔ «Re-Battery AE», το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις σχετικά με την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία, ανά κατηγορία δραστηριότητας, υποχρέωση εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α).


DOWNLOADS