ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υποβολή δηλώσεων καθορισμένων οργανικών χημικών προιόντων

Προθεσμία υποβολής για το 2018 η 15η Ιανουαρίου 2018

11/01/2019 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι βάσει του νόμου 2991/2002 οι χημικές βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις, κλπ., που παράγουν, αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν, επεξεργάζονται, εισάγουν και εξάγουν καθορισμένα οργανικά χημικά προϊόντα, οφείλουν να υποβάλουν της ετήσιες δηλώσεις τους τόσο για τις πραγματοποιηθείσες δραστηριότητες έτους 2018 όσο και για τις προβλεπόμενες του έτους 2019.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για το 2018 είναι η 15η Ιανουαρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σχετική ενημερωτική επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.


DOWNLOADS