ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υποχρέωση των επιχειρήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων - Ε.Μ.ΠΑ.

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων

07/12/2018 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του για το Έγγραφο 2478/2018 του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης σχετικά με την υποχρέωση επιχειρήσεων για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Μ.ΠΑ.) σύμφωνα με τον ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4496/2017.


DOWNLOADS