ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΑΡΧΕΙΟ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / Π.Π. ΙΣΤΟΣ

NAXOS CULTURE HOUSE - Κάθρην Μαρία Κουτελιέρη - Η λαογραφία κι ο πολιτισμός της Νάξου με μια βόλτα…

10/07/2007 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Το «Σπίτι του Πολιτισμού» (“Naxos Culture House”) βρίσκεται στην παλαιά πόλη της Νάξου και αποτελεί ένα μοναδικό σημείο συνάντησης για όλους τους επισκέπτες που αναζητούν εκθεσιακό υλικό σε σχέση με τα λαογραφικά και πολιτισμικά στοιχεία της ιστορίας της Νάξου.

 

Ένα παλαιό κτίριο χαρακτηριστικής τοπικής αρχιτεκτονικής αναπαλαιώθηκε κατάλληλα και αποτέλεσε έναν ιδανικό εκθεσιακό χώρο με εύκολη πρόσβαση για τους επισκέπτες, καθώς βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο της αγοράς.

 

Τα δύο επίπεδα του κτιρίου ανακαινίστηκαν με στόχο να αναδειχτούν τα μεσαιωνικά αρχιτεκτονικά του στοιχεία, όπως οι πέτρινες καμάρες, η εξωτερική μαρμάρινη σκάλα, το τζάκι, οι μαρμάρινες κορνίζες θυρών και παραθύρων.

 

Το πλήθος των εκθεμάτων φέρνει σε επαφή των επισκέπτη με τον Κυκλαδικό Πολιτισμό, ειδικότερα δε με την ιστορία και παράδοση της Νάξου. Στα άμεσα σχέδια των ιδιοκτητών είναι η λειτουργία κατάλληλης υποδομής, μέσω της οποίας ο επισκέπτης θα συνδυάζει την παρατήρηση των εκθεμάτων με σπάνιο οπτικοαουστικό υλικό, το οποίο έχει συλλεχθεί με μεγάλη προσπάθεια και βρίσκεται στην τελική φάση της επεξεργασίας του.

 

Στόχοι του έργου είναι:

  • Η βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού
  • Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και πολιτισμικού τουρισμού
  • Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
  • Η προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού
  • Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
  • Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας
  • Η καταγραφή και αρχειοθέτηση των ιστορικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων του νησιού

 

Το «Σπίτι του Πολιτισμού» (“Naxos Culture House”) είναι μία πρωτοποριακή για τα νησιά μας ιδέα που προωθεί μία από τις αναπτυσσόμενες κατηγορίες ειδικών ή εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Πολιτισμικός Τουρισμός) και αναμένεται να δώσει το ερέθισμα στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες για τη διαφύλαξη της παράδοσης και του πολιτισμού, στοιχεία τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της Νάξου αλλά και γενικότερα των Κυκλάδων.

 

Η χρηματοδότηση μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος ΙΣΤΟΣ έκανε δυνατή την υλοποίηση της ιδιωτικής αυτής πρωτοβουλίας, η οποία, αναδεικνύοντας την ιστορία και τη πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή νέων ιδεών στον τομέα του πολιτισμού της Νάξου, διαφοροποιώντας το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν του νησιού και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα.