ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τροποποίηση απόφασης για την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στο Ν. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2019

Π.Ν. Αιγαίου: Τροποποίηση απόφασης για την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές

04/04/2019 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του σχετ. με την με αριθμ. πρωτ. Οικ. 633/25-02-2019 Απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Τροποποίηση Απόφασης αριθμ. πρωτ. Οικ. 4531/31-12-2018 (ΦΕΚ β 6209/31-12-2018) Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στο Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2019 και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 1α, του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013» καθώς και για το ΦΕΚ δημοσίευση της.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο επισυναπτόμενο υλικό.


DOWNLOADS