ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας της άλμης σε μονάδες αφαλάτωσης των Κυκλάδων

Πιλοτικό σύστημα σε υφιστάμενη μονάδα στην Τήνο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου LIFE+ «SOL-BRINE»

10/11/2011 πηγή: 9/11/2011, Δήμος Τήνου


Ο Δήμος Τήνου, στην προσπάθεια για την ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική υδροδότηση του νησιού, συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος στο Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο LIFE+ «SOL-BRINE» με τίτλο  «Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της άλμης από μονάδες αφαλάτωσης» (LIFE ENV/GR/000299).

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της άλμης, η οποία παράγεται κατά τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης. Για το λόγο αυτό, θα εγκατασταθεί ένα πιλοτικό σύστημα σε υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης στην Τήνο (περιοχή: Άγιος Φωκάς). Το σύστημα αναμένεται ότι θα επιτυγχάνει υψηλή ανάκτηση νερού (>90%) και παραγωγή στερεού άλατος εμπορικής αξίας και ότι θα αποτελέσει παράδειγμα προς εφαρμογή τόσο για τα νησιά του τόπου μας όσο και για Ευρωπαϊκά νησιά, τα οποία αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του SOL-BRINE, θα γίνει παρουσίαση του έργου την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18:00 στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού. Στην εκδήλωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με το έργο (μέσω προβολής παρουσιάσεων, διανομής έντυπου υλικού και διεξαγωγής συζήτησης με μέλη της ομάδας εργασίας του προγράμματος).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και την εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Τήνου (τηλ. 22833 60100 - κ. Βιδάλης) ή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (τηλ. 210 772 4372 - κ. Ξεύγενος).