ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ABOUT ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ FAQ's ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS FORUM SITEMAP ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ english ελληνικά ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Υποβολή Δικαιολογητικών ΓΕΜΗ Σύμβουλος Επιχειρηματία Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΗΣΙΩΝ
ΠΡΟΦΙΛ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ/ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΕΜΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Π.Π. ΙΣΤΟΣ
Ανάπτυξη Τοπικών Υποδομών
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
AEGEAN CUISINE
ΕΤ.Α.Π.
Κάρτα Μέλους Υποβολή Δικαιολογητικών ΓΕΜΗ Διάκριση στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πόσα και ποια πλασματικά χρόνια αναγνωρίζονται στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ
Έως και 7 έτη, για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή και για την προσαύξηση της σύνταξης
27/01/2011
ΠΗΓΗ: 26/1/2011, www.in.gr

Στήριγμα για τους ασφαλισµένους αποτελούν τα νέα πλασµατικά έτη που µπορούν να εξαγοράσουν προκειμένου να επιταχύνουν τη συνταξιοδότησή τους. Όσοι συνταξιοδοτούνται από την 1η Ιανουαρίου 2011, για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή και για την προσαύξηση της σύνταξης καθιερώνεται ο πλασµατικός χρόνος για έως και 7 έτη.

Σχετική εγκύκλιο εξέδωσε η διοίκηση του ΙΚΑ (Γενική ∆ιεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών). Ειδικότερα αναγνωρίζονται:

 • Μέχρι τέσσερα (4) χρόνια για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα εντός του 2011.
 • Μέχρι πέντε (5) χρόνια για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα εντός του 2012.
 • Μέχρι έξι (6) χρόνια για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα εντός του 2013.
 • Μέχρι επτά (7) χρόνια για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1/1/2014 και εφεξής.

Με το νέο καθεστώς:

 1. Η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας σήµερα κοστίζει ποσό ίσο µε το 20% του µισθού κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Με το νέο καθεστώς, το κόστος θα αντιστοιχεί και πάλι στο 20% του µισθού.
 2. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη που ισχύει για κάθε φορέα και του 25πλάσιου του ηµεροµίσθιου ανειδίκευτου εργάτη.
 3. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και µέχρι 300 ηµέρες συνυπολογίζεται µόνο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισµό του δικαιούµενου ποσού σύνταξης, ενώ δεν χρειάζεται εξαγορά. Ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και µέχρι 300 ηµέρες.
 4. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και µέχρι δύο έτη.
 5. Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου, καθώς και ο χρόνος σπουδών, µετά τη συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε µέσες επαγγελµατικές σχολές. Καταβάλλεται για κάθε µήνα ποσό υπολογιζόµενο µε ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλάσιου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
 6. Ο χρόνος ανεργίας µετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο ∆ηµόσιο συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος χωρίς εξαγορά.
 7. Ο προβλεπόµενος από την εθνική συλλογική σύµβαση χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται µόνο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω γήρατος και δεν χρειάζεται εξαγορά.
 8. Ο χρόνος απεργίας.
 9. Ο πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του ν. 3655/2008 που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών.
 10. Ο χρόνος μαθητείας, όπως ορίζεταιο από τις ισχύουσες διατάξεις και μέχρι ένα έτος.

Εκτυπώσιμη μορφή Στείλτε τη σελίδα σε φίλο

DOWNLOADS
Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γ99/1/12 25/1/2011 Κοινοποίηση των διατάξεων ...

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Οδηγίες ΟΑΕΕ για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης (20/01/2011)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Δείτε ζωντανά τα πλοία στον χάρτη
Νέες Χρηματοδοτήσεις
18-20 Νοεμβρίου
Η Αιγαιοπελαγίτικη Κουζίνα